Κύριος Περιγραφή εργασίας Λογιστικός Συνεργάτης Πτυχιούχος