Κύριος Προώθηση Διευθυντής Δραστηριότητας Περιγραφή Εργασίας