Κύριος Προώθηση Μετά Από Ένα Έτος Ανεργίας, Πρέπει Να Κάνετε Ξανά Εφαρμογή;