Κύριος Καριέρα και εργασία Γεγονότα Αυτόματου Μηχανικού