Κύριος Σχετικά με τον μισθό Μέση Αμοιβή Για Θέσεις Απασχόλησης Διχαστικών Διδασκαλιών Στη Γεωργία