Κύριος Περιγραφή εργασίας Ο Μέσος Μισθός Ενός Ειδικού Μεταφορέα Εμβρύων Βοοειδών