Κύριος Σχετικά με τον μισθό Ο Μέσος Μισθός Ενός Αθλητικού Συντονιστή Μέσου Σχολείου