Κύριος Καριέρα και εργασία Πιστοποίηση Dot Για Συγκόλληση