Κύριος Περιγραφή εργασίας Οι Υποχρεώσεις Και Οι Ευθύνες Του Επόπτη Πωλήσεων