Κύριος Περιγραφή εργασίας Καθήκοντα Ενός Ταμία Καμπάνιας