Κύριος Περιγραφή εργασίας Υπεύθυνος Ιατρικού Επιθεωρητή Περιγραφή Εργασίας