Κύριος Περιγραφή εργασίας Ο Ρόλος Ενός Κλινικού Ψυχολόγου Σε Ένα Νοσοκομειακό Νοσοκομείο