Κύριος Σχετικά με τον μισθό Μισθός Ενός Τεχνικού Βιοανάδρασης