Κύριος Σχετικά με τον μισθό Περιθώριο Μισθών Για Διευθυντές Νοσοκομείων