Κύριος Προώθηση Καθήκοντα Συμβούλου Κατάχρησης Ουσιών Σε Περιβάλλον Βασισμένο Στο Νοσοκομείο