Κύριος Φοιτητές Τι Είναι Ο Μισθός Του Ηλεκτρολόγου Μαθητευόμενου;