Κύριος Φοιτητές Ποια Είναι Η Κλίμακα Αμοιβής Για Θέσεις Εισαγωγής Δεδομένων Εισόδου;